Menu

Sinds het begin van dit jaar noteerden we maar liefst 10.500 deelnames door de medewerkers van BNP Paribas Fortis aan de #ourjob2-campagne. Dat is een initiatief van de bank om haar medewerkers inzicht te geven in haar sociale engagement en om hen aan te sporen zelf actoren te worden van positieve verandering. Met de verschillende initiatieven werd niet minder dan 55.182 euro ingezameld voor verscheidene goede doelen. Per deelname wordt bovendien een boom geplant in een bos in Zambia.

De campagne #ourjob2 werd in 2017 gelanceerd met de bedoeling om de medewerkers van BNP Paribas Fortis via een grote verscheidenheid aan initiatieven bewust te maken van maatschappelijke uitdagingen. Ze spoort de medewerkers bovendien aan om zelf ook actie te ondernemen en zo bij te dragen tot een duurzame en betere samenleving. In 2017 was het project al meteen een succes met 4.616 deelnames over de verschillende initiatieven. En het succes van de campagne wordt alsmaar groter: eind november staat de teller al op 10.500 deelnames!

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrijwilliger, jaarlijks op 5 december, maken we graag de balans op van de #ourjob2-campagne. De projecten die in dat kader georganiseerd worden zijn grosso modo op te delen in twee categorieën: ‘doen’ en ‘beleven’.

 

Doen
Bij de eerste categorie worden de medewerkers aangespoord om zelf mee te werken aan allerlei acties. Dat gaat van het inzamelen van fondsen over het collecteren van dopjes voor een goed doel tot het deelnemen aan een paper challenge, die ernaar streeft om minder papier te verbruiken. De medewerkers mogen ook zelf een solidariteitsactie voorstellen.

Ook op sportief gebied lieten onze medewerkers zich gelden: op 29 september namen meer dan 1.000 collega’s deel aan de Adecco Brussels Ekiden, een loopwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tussen verschillende bedrijven waarbij teams van 6 personen elk een bepaalde afstand lopen en zo in totaal de marathonafstand afleggen. Hun sportief labeur is niet voor niets geweest: nadat alle renners de meet hadden bereikt, werd door BNP Paribas Fortis Foundation maar liefst 26.100 euro geschonken aan de vzw Leg’s Go, een vereniging die geld inzamelt om mensen die een beenamputatie ondergingen, voornamelijk jongeren, te helpen een prothese te betalen en opnieuw te laten genieten van hardlopen.

Ook de collega’s van het Easy Banking Centre (het callcenter van BNP Paribas Fortis) droegen hun steentje bij: door de organisatie van onder meer een wafelfestijn, een comedy night en een plantenverkoop voor Moederdag zamelden zij bijna 24.000 euro in voor twaalf verschillende goede doelen.

 

Beleven
Het tweede luik van de #ourjob2-campagne is toegespitst op beleving. Door haar werknemers uit te nodigen voor allerlei evenementen en activiteiten wil de bank hen bewust maken van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan en de acties die ze daarvoor onderneemt.

Zo gingen 44 medewerkers op bezoek in een windmolenpark op zee, waar ze onder meer uitleg kregen over de technische werking van een windturbine. Andere collega’s bezochten een biogascentrale. Dat kadert in het engagement dat BNP Paribas Fortis heeft aangegaan om tegen 2020 zijn investeringen in hernieuwbare energie te verdubbelen. Via de afdeling Sustainable Energy Services biedt de bank haar kmo-klanten in België expertise en concrete ondersteuning bij het uittekenen en financieren van infrastructuur voor de productie van hernieuwbare energie.

Er werden ook filmvoorstellingen, een improvisatietheatermiddag en conferenties georganiseerd rond het thema milieu. Tijdens de week van de mobiliteit probeerden enkele honderden collega’s verscheidene alternatieve vervoersmiddelen uit: elektrische fietsen, steps en monowielen. Ook de autoliefhebbers konden hun hart ophalen: zij konden proefrijden met een aantal elektrische wagens, terwijl ze uitleg kregen over alle praktische aspecten.

 

Geld, zuurstof en engagement
#ourjob2 leverde in 2018 een bedrag van 107.665 euro op voor 31 verschillende goede doelen. 55.182 euro daarvan is rechtstreeks te danken aan de inzet van onze medewerkers, BNP Paribas Fortis Foundation voegde daar nog 52.483 euro aan toe.

Het project levert niet alleen financiële steun op. Voor elke deelname aan #ourjob2 wordt in samenwerking met de organisatie WeForest een boom geplant in een bos in Zambia.

Het voorbije jaar toonden de collega’s eveneens hun engagement door zich in te zetten als vrijwilliger. Zo zorgde een delegatie voor de begeleiding van kansarme kinderen tijdens de Smurfen-expo, gingen collega’s kleren sorteren bij Spullenhulp of trokken ze er een dag op uit met migrantenfamilies naar Planckendael. De teller staat momenteel op 2.821 gepresteerde uren vrijwilligerswerk. 

Press Team