Menu
BNP Paribas Group Economie
23.06.2021

BNP Paribas Asset Management introduceert thematisch multiassetfonds om in wereldwijde trends te beleggen

BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) kondigt de introductie aan van BNP Paribas Multi-Asset Thematic, een innovatief fonds dat in het hele scala van thematische strategieën van BNPP AM belegt. Dit gespreide wereldwijde fonds is een compartiment van de SICAV BNP Paribas Funds waarmee beleggers zich met een gecombineerde allocatie aan aandelen en obligaties in grote structurele trends wereldwijd kunnen positioneren.

Krachtige langetermijntrends geven onze toekomst vorm. Milieuproblemen zoals de klimaatverandering, de bevolkingsgroei en de veranderende levensstandaard doen belangrijke vragen over duurzaamheid rijzen. Bovendien stuwen digitale en technologische omwentelingen de innovatie op tal van gebieden, van gezondheid tot de energietransitie. Dit zijn belangrijke stimulansen die de wereld van vandaag en morgen veranderen en aanzienlijke beleggingskansen bieden. Het fonds BNP Paribas Multi-Asset Thematic wil deze groeibronnen op lange termijn benutten door te beleggen in ondernemingen die vernieuwende oplossingen ontwikkelen.

 

Het fonds speelt in op een combinatie van drie basisthema's:

  • duurzaamheid, om te beleggen in de energietransitie, milieubescherming, duurzame consumptie en sociale kwesties rond inclusieve groei;
  • innovatie en baanbrekende technologieën, om kansen dankzij de digitale transitie en vernieuwing in de gezondheidszorg te benutten;
  • geopolitiek en economie, met de nadruk op de transitie na COVID-19 en op de rol van China in de wereldeconomie.

 

BNP Paribas Multi-Asset Thematic biedt een flexibele multiassetallocatie, wereldwijd gediversifieerd per regio en sector en aangepast aan de marktomstandigheden. De beleggingsstrategie combineert complementaire posities in aandelen (twee derde van de portefeuille) en obligaties ( een derde van de portefeuille). De minder volatiele obligatieallocatie kan de risico's aanzienlijk beperken.

 

Het fonds belegt in het scala van actief beheerde themafondsen van BNPP AM, inclusief de ETF’s en de portefeuille kan zich ook positioneren in extern beheerde strategieën met het oog op een specifieke thematische spreiding. BNP Paribas Multi-Asset Thematic benut zo alle expertise van BNPP AM en maakt het mogelijk om tegelijk te beleggen in fondsen zoals BNP Paribas Energy Transition, de BNP Paribas Blue Economy ETF, BNP Paribas Disruptive Technology of BNP Paribas Green Bond.

 

Het fonds wordt beheerd door het team Multi Asset, Quantitative & Solutions (‘MAQS’) van BNPP AM. Het beleggingsteam stelt een actieve en flexibele allocatie samen op basis van zijn sterke overtuigingen via een geconcentreerde selectie van themafondsen en stelt de globale allocatie bij naargelang het gewenste risiconiveau. Het beleggingsproces maakt gebruik van de geavanceerde kwantitatieve analysecapaciteiten van BNPP AM, gecombineerd met een dynamische beoordeling van de marktomgevingen om van de tijdelijke cyclusgevoeligheid van thema's te profiteren.

 

 

Denis Panel, hoofd van de beleggingspool Multi-Asset, Quantitative and Solutions (MAQS):

"De introductie van BNP Paribas Multi-Asset Thematic ligt volledig in lijn met onze positie als toonaangevende speler op het gebied van thematische beleggingen waarbij de nadruk op duurzame strategieën ligt en met onze jarenlange expertise in multiassetbeleggingen. Het fonds maakt deel uit van een nieuwe generatie thematische beleggingsoplossingen die in aandelen, maar op een meer innovatieve manier ook in obligaties beleggen en positioneert zich in de krachtige trends van een gemondialiseerde economie die de toekomst van onze wereld vorm moeten geven. Dit aanbod kan dus bijzonder interessant zijn voor beleggers als een eerste kennismaking met thematisch beleggen. “

 

 

Voornaamste kenmerken van het fonds:

 

 

Naam

BNP Paribas Multi-Asset Thematic

Rechtsvorm

Compartiment van de sicav BNP Paribas Funds naar Luxemburgs recht

Beheervennootschap

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Gedelegeerde beheervennootschap

BNP Paribas Asset Management France

Bewaarder

BNP Paribas Securities Services - Luxemburgse dochteronderneming

Startdatum

17 mei 2021

Basisvaluta

Euro

Categorieën van rechten van deelneming en ISIN-codes

Classic Capitalisation LU2308190763

Classic Distribution LU2308190680

I Capitalisation LU2308190250

Privilege Capitalisation LU2308190417

 

Landen van registratie

België, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg

Benchmark

Nihil.

SFDR *

Artikel 8

SRRI-score **

4

Instapkosten

Nihil.

Uitstapkosten

Nihil.

Lopende kosten

2,18%

* Volgens de verordening betreffende duurzaamheidsverslaggeving is het fonds ingedeeld onder artikel 8 (producten die milieu- of sociale kenmerken bevorderen)

* * Synthetische risico- en opbrengstindicator op een schaal van 1 (laagste notering) tot 7 (hoogste notering)

Bron: BNP Paribas Asset Management

Deze richtsnoeren zijn ter informatie vermeld en kunnen wijzigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingen in de fondsen zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico’s die inherent zijn aan beleggen in effecten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegde kapitaal niet volledig terugkrijgen. De beschreven fondsen houden een risico van kapitaalverlies in. Raadpleeg voor een meer volledige definitie en beschrijving van de risico’s het prospectus en het document met de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) van de fondsen. Lees voor u zich inschrijft de recentste versie van het prospectus en de EBi die gratis beschikbaar zijn op onze website www.bnpparibas-am.com.

 

Risico verbonden met ESG-criteria: het gebrek aan gemeenschappelijke of geharmoniseerde definities en labels voor ESG- en duurzaamheidscriteria op Europees niveau kan leiden tot verschillende benaderingen van beheervennootschappen bij de definitie van ESG-doelstellingen. Dit kan het lastig maken om strategieën die ESG- en duurzaamheidscriteria volgen te vergelijken doordat bepaalde beleggingen en de daarbij toegepaste wegingen gebaseerd kunnen zijn op indicatoren die mogelijk eenzelfde benaming hebben waaronder echter andere onderliggende betekenissen schuilgaan. Bij de beoordeling van een effect op basis van ESG- en duurzaamheidscriteria kan de beheervennootschap ook gebruikmaken van gegevens afkomstig van externe aanbieders van ESG-onderzoek. Aangezien ESG nog in volle ontwikkeling is, kunnen die gegevensbronnen vooralsnog onvolledig, onjuist of niet beschikbaar zijn. De toepassing van normen voor verantwoord gedrag en van ESG- en duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces kan leiden tot de uitsluiting van effecten van bepaalde emittenten. Bijgevolg kan het rendement van het gemeenschappelijke beleggingsfonds (GBF) soms beter of minder goed zijn dan dat van de icb met een vergelijkbare strategie.

 

CONTACTGEGEVENS VOOR DE PERS

BNP Paribas Asset Management

Sarah Marteleur – 0477 74 74 28 – sarah.marteleur@bnpparibas.com

 

Over BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas, een van ’s werelds meest vooraanstaande spelers in de financiële sector. BNP Paribas Asset Management biedt beleggingsoplossingen met hoge toegevoegde waarde voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers dankzij een breed scala van expertises gespreid over vier beheerafdelingen: aandelen, obligaties, private schuld & reële activa en MAQS (Multi-asset, Quantitative and Solutions). Duurzaamheid staat centraal in de strategie en in de beleggingsbeslissingen van BNP Paribas Asset Management die actief bijdragen aan de energietransitie, het milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. Haar prioriteit is om klanten duurzaam langetermijnrendement te bieden. Per 31 maart 2021 heeft BNP Paribas Asset Management 474* miljard euro vermogen onder beheer en telt de onderneming bijna 500 beleggingsprofessionals en circa 500 relatiebeheerders die particulieren, bedrijven en institutionele klanten in 72 landen bedienen.

*vermogen van 609 miljard euro onder beheer en adviesbeheer per woensdag 31 maart 2021.

Ga voor meer informatie naar bnpparibas-am.com 

Tools