Menu
BNP Paribas Group Economie
08.06.2021

BNP Paribas Asset Management introduceert themafonds Ecosystem Restoration

BNP Paribas Asset Management ('BNPP AM') kondigt de introductie aan van BNP Paribas Ecosystem Restoration, een themafonds waarmee beleggers zich kunnen positioneren in bedrijven die zich inzetten voor het herstel en het behoud van wereldwijde ecosystemen en natuurlijk kapitaal. Dit fonds versterkt het aanbod van milieustrategieën van BNPP AM en bevestigt zijn Europese leiderschap in duurzame thema's.

Nu de VN het VN-decennium voor ecosysteemherstel 2021-2030 opstart en nu we ons natuurlijk kapitaal hoogdringend moeten beschermen, biedt ecosysteemherstel beleggingskansen met een positief effect op de wereldeconomie: in het komende decennium vereisen de inspanningen om oceanen, gronden en stadsgebieden te herstellen investeringen ter waarde van 22 biljoen dollar wat voor bedrijven kansen ter waarde van 6 biljoen dollar per jaar schept[1].

 

BNP Paribas Ecosystem Restoration belegt in internationale bedrijven van alle kapitalisaties die milieuoplossingen bieden en via hun producten, diensten of processen bijdragen aan het herstel van ecosystemen rond drie grote thema's:

 

1. Waterecosystemen: bestrijding van waterverontreiniging, waterzuivering en -infrastructuur, aquacultuur, efficiënte irrigatiesystemen en oplossingen voor overstromingen

2. Ecosystemen aan land: technologieën met betrekking tot landbouwzaden, duurzame land- en bosbouw en duurzame aanplantingen;

3. Stadsecosystemen: milieudiensten, groene gebouwen, recycling, afvalbeheer en alternatieve transportmiddelen.

 

De strategie van het fonds BNP Paribas Ecosystem Restoration identificeert beleggingskansen die de aantasting van de ecosystemen in de wereld mede kunnen vertragen of zelfs omkeren. Het fonds beheert een portefeuille van 40 tot 60 sterk overtuigende aandelen, geselecteerd uit een beleggingsuniversum van 1.000 wereldwijde bedrijven en biedt spreiding, zowel in termen van regio's, omvang als sectoren (waarbij technologie, industrie en nutsbedrijven goed vertegenwoordigd zijn). De strategie van het fonds berust op actief beheer dat macro-economisch en fundamenteel onderzoek combineert en gebruik maakt van kwantitatieve analyse. Ze combineert deze doorgedreven expertise in aandelenanalyse en -selectie met de integratie van ESG-criteria[2] om de best noterende bedrijven te identificeren. Het fonds draagt ook bij aan de verwezenlijking van zes duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties[3].

 

BNP Paribas Ecosystem Restoration is een nieuwe mijlpaal op de routekaart voor biodiversiteit die BNPP AM in mei aankondigde. Deze oplossing beantwoordt inderdaad aan de groeiende vraag van onze klanten en sluit volledig aan bij de ontwikkeling van onze activiteiten op het gebied van biodiversiteit, onder meer via ons onderzoek om de ontwikkeling van meetindicatoren voor biodiversiteit en van een gemeenschappelijk rapportagekader een impuls te geven. Het onlangs aangegane partnerschap met het CDP, Iceberg Data en I Care & Consult bevordert de transparantie, de kwaliteit en de harmonisatie van de biodiversiteitsgegevens die bedrijven meedelen.

 

Het fonds wordt beheerd door Edward Lees en Ulrik Fugmann, die samen aan het hoofd staan van het milieustrategieteam van BNPP AM en de fondsen BNP Paribas Energy Transition en BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic (‘EARTH’), resp. opgericht in 2019 en 2020, beheren.  De introductie van BNP Paribas Ecosystem Restoration is een aanvulling op het bestaande fondsenaanbod van BNPP AM dat in duurzame ontwikkeling en energietransitie belegt en een breed scala aan milieugerelateerde beleggingsoplossingen biedt. Met een vermogen van 20 miljard EUR onder beheer bevestigt BNPP AM zo opnieuw zijn leidende positie op het gebied van duurzaam beleggen in Europa.

 

Edward Lees en Ulrik Fugmann, medebeheerders van BNP Paribas Ecosystem Restoration:

“De helft van het wereldwijde bbp hangt af van het natuurlijk kapitaal. Dat kapitaal wordt echter 1,75 keer sneller opgebruikt dan de snelheid waartegen de aarde het kan regenereren[4]. De wereldwijde bevolkingsgroei en de stijgende inkomens van de huishoudens doen de vraag toenemen waardoor het dringend noodzakelijk is om beschadigde ecosystemen te herstellen.  Wij zijn overtuigd dat de financiële sector een sleutelrol te spelen heeft in een positieve milieu-impact en wij zijn trots op de introductie van het fonds BNP Paribas Ecosystem Restoration dat de inspanningen van de Verenigde Naties en andere initiatieven in die zin wil ondersteunen.

 

 

Belangrijkste karakteristieken van het fonds

 

Naam

BNP Paribas Ecosystem Restoration

Rechtsvorm

Compartiment van de sicav BNP Paribas Funds naar Luxemburgs recht

Beheervennootschap

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Gedelegeerde beheervennootschap

BNP Paribas Asset Management UK

Bewaarder

BNP Paribas Securities Services - Dochteronderneming van Luxembourg

Startdatum

1 juni 2021

Basisvaluta

Euro

Categorieën van rechten van deelneming en ISIN-codes

Classic Capitalisation LU2308191738

Classic Distribution LU2308191811

I Capitalisation LU2308191654

N Capitalisation LU2308192546

Privilege Capitalisation LU2308192629

Privilege Distribution LU2308192892

Geregistreerd (voor het recht van deelneming Classic Cap) in

België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland

Benchmark

MSCI AC World (EUR)

SRRI-score* (op een schaal van 1 (laagste) tot 7 (hoogste))

6

SFDR-classificatie**

Artikel 9

* Synthetic Risk and Reward Indicator

** In het raamwerk van het nieuwe SFDR-reglement (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dat op 10 maart 2021 in werking trad, is BNP Paribas Ecosystem Restoration geklasseerd onder Artikel 9. Als gevolg van deze nieuwe regelgeving moeten financiële entiteiten zoals BNP Paribas Asset Management die producten in de EU op de markt brengen, hun producten in beheer of adviesbeheer in drie categorieën classificeren: Artikel 9: producten met een duurzame beleggingsdoelstelling / Artikel 8: Producten die milieu- of sociale doelstellingen promoten / Artikel 6: niet-duurzame producten

Deze richtsnoeren zijn ter informatie vermeld en kunnen wijzigen.

 

Beleggingen in de fondsen zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico’s die inherent zijn aan beleggen in effecten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegde kapitaal niet volledig terugkrijgen. De beschreven fondsen houden een risico van kapitaalverlies in. Raadpleeg voor een meer volledige definitie en beschrijving van de risico’s het prospectus en het document met de Essentiële Beleggersinformatie (Ebi) van de fondsen. Lees voor u zich inschrijft de recentste versie van het prospectus en de Ebi die gratis beschikbaar zijn op onze website www.bnpparibas-am.com.

 

CONTACTGEGEVENS VOOR DE PERS

BNP Paribas Asset Management

Sarah Marteleur – +32 (0)477 74 74 28 – sarah.marteleur@bnpparibas.com

 

Over BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas, een van ’s werelds meest vooraanstaande spelers in de financiële sector. BNP Paribas Asset Management biedt beleggingsoplossingen met hoge toegevoegde waarde voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers dankzij een breed scala van expertises gespreid over vier beheerafdelingen: aandelen, obligaties, private schuld & reële activa en MAQS (Multi-asset, Quantitative and Solutions). Duurzaamheid staat centraal in de strategie en in de beleggingsbeslissingen van BNP Paribas Asset Management die actief bijdragen aan de energietransitie, het milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. Haar prioriteit is om klanten duurzaam langetermijnrendement te bieden. Per 31 maart 2021 heeft BNP Paribas Asset Management 474* miljard euro vermogen onder beheer en telt de onderneming bijna 500 beleggingsprofessionals en circa 500 relatiebeheerders die particulieren, bedrijven en institutionele klanten in 72 landen bedienen.

*vermogen van 609 miljard euro onder beheer en adviesbeheer per woensdag 31 maart 2021.[1] New Nature Economy Report II, The Future of Nature and Business, gepubliceerd door het World Economic Forum in 2020.

[2] Environment, Social, Governance, in het Nederlands milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur

[3] SDG nr. 2 : geen honger; SDG nr. 6 : proper water en sanering; SDG nr. 11: duurzame steden en gemeenschappen; SDG nr. 12:verantwoorde consumptie en productie; SDG nr. 14: leven in het water; SDG nr. 15: leven aan land

[4] Bron: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2019

Tools