Menu
BNP Paribas Fortis Economie CSR
01.06.2018

Belgische bedrijven geloven in duurzaam ondernemen als businessmodel

75% vindt CSR de investering waard

Onze steun aan het onderzoek rond klimaatverandering

Exact drie op de vier Belgische bedrijven geloven dat investeringen in Corporate Social Responsibility op termijn lonen. CSR kan medewerkers motiveren, talent aantrekken, klanten overtuigen en kosten besparen. Duurzaam ondernemen is dus meer dan een hype, ook in België. Dat blijkt uit de CSR Monitor 2018, die bij 640 Belgische bedrijven peilde naar hun kijk op en aanpak van duurzaam ondernemen.

 

Voor veel Belgische bedrijven is CSR het businessmodel voor de toekomst. Naast de 75% die vindt dat duurzaam ondernemen de investering waard is, ziet 68% CSR als een noodzaak om te overleven in de sterk veranderende wereld. Grote bedrijven zijn daar iets vaker van overtuigd (73%) dan kmo’s (66%). Daartegenover zijn er veel minder bedrijven die CSR zien als iets dat enkel goed is voor het imago (23%) of snel zal overwaaien (13%).

 

In de perceptie is duurzaam ondernemen blijkbaar over het kantelpunt heen van pure kost naar rendabele investering. Nog slechts 39% van de 640 CEO’s en managers die deelnamen aan de studie, zien CSR als een extra kost voor hun onderneming. 43% vreest wel dat hun klanten de rekening zullen betalen.

 

Return on CSR investment

De CSR Monitor peilde ook naar de vruchten die de bedrijven (denken te) plukken van hun CSR-investeringen. Die zien ze in eerste instantie op vlak van HR: 70% denkt dat duurzaam ondernemen de eigen medewerkers motiveert, 62% dat het talentvolle medewerkers aantrekt. Zo wordt CSR misschien wel het wapen bij uitstek in de ‘war for talent’. Verder zien de bedrijven ook economische voordelen. 59% stelt dat CSR een aankoopcriterium is geworden voor hun klanten en 57% vindt dat het helpt om kosten te besparen.

 

Belgische ‘believers’

De studie clustert de bedrijven uiteindelijk in drie groepen. De cluster CSR believers is met 54% de grootste. Zij zien CSR als enige weg vooruit. Ze ondernemen duurzaam – of willen dat doen – vanuit overtuiging. Vlaanderen telt percentueel meer believers (60%) dan Brussel (55%) en Wallonië (37%).

 

De 29% CSR pragmatics investeren in CSR omdat het verwacht wordt, door de klanten en de omgeving. Ze zien dat duurzaam ondernemen hun merk sterker kan maken, maar beschouwen het ook vaker als een extra kost. In de industriële sector (39%) en Wallonië (44%) vinden we in verhouding meer pragmatics.

 

De CSR passives, ten slotte, vormen met 17% de kleinste cluster. Zij geloven niet in CSR op lange termijn en denken dat duurzaam ondernemen een concept is dat wel snel zal overwaaien. In verhouding vind je iets meer passives onder de kmo’s (20%) en start-ups (25%).

 

 

De CSR Monitor is een onderzoek van Trendhuis in samenwerking met BNP Paribas Fortis. Meer weten? Download het volledige rapport op www.csrmonitor.be of contacteer:

 • Nathalie Bekx, CEO Trendhuis:

  nathalie.bekx@trendhuis.be, M. +32 (0) 475 45 42 58

 • Hans Mariën, Head of PR & Press BNP Paribas Fortis, hans.marien@bnpparibasfortis.com, M. +32 (0) 475 74 72 86

   

  Methodologie

  Dit onderzoek werd uitgevoerd door Trendhuis cvba.

 • Desk research in binnen- en buitenland
 • Kwantitatief: enquête bij Belgische bedrijven. 640 respondenten vulden de vragenlijst volledig in.
 • Kwalitatief: 40 telefonische interviews en 4 focusgroepen
 • Data-analyse: steekproef is representatief voor kmo’s en grote bedrijven en voor de gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Trendhuis heeft meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek, strategisch advies en communicatie. Het inspireert bedrijven, organisaties, overheden en mensen op basis van inzichten in trends. Dat doet Trendhuis steeds met aandacht voor duurzame vooruitgang en maatschappelijke meerwaarde.

BNP Paribas Fortis biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

Linked Files

Tools