Menu
BNP Paribas Fortis Economie
21.06.2019

BELGIAN GROWTH FUND GAAT VAN START MET INITIEEL BEDRAG VAN 213 MILJOEN EURO

Dakfonds zal beloftevolle Belgische bedrijven internationaal helpen doorgroeien

matieres-premieres-14

Het dakfonds “Belgian Growth fund”, dat geïnspireerd is op een gelijkaardig succesvol model in Denemarken, zal fondsen ondersteunen die in beloftevolle Belgische bedrijven investeren en deze helpen doorgroeien, ook internationaal.

 

 

Initiatiefnemer de Federale Participatie en investeringsmaatschappij (FPIM) en de partners Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en BNP Paribas Fortis Private Equity zijn opgetogen dat 213 miljoen vlot werd opgehaald bij de eerste ‘closing’. Belgian Growth Fund haalde de middelen op bij institutionele investeerders, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, en bij ‘family offices’. Dit bedrag zal bij latere ‘closings’ nog verder aangroeien.

 

 

Impact op welvaartscreatie

Door ruimere middelen ter beschikking te stellen, wil het Belgian Growth Fund de financiële slagkracht van Belgische groeibedrijven versterken. Deze bedrijven, die garant staan voor een belangrijke innovatiekracht en extra werkgelegenheid, zullen aldus op Belgisch grondgebied kunnen blijven, van hieruit aangestuurd worden en zich internationaal ontwikkelen vanuit België.

 

 

De eerste ‘closing’ van Belgian Growth Fund is uitstekend nieuws voor onze economie en de versterking van ons economisch weefsel. Een belangrijk deel van onze toekomstige jobs wordt immers gecreëerd door groeibedrijven. “Het is onze ambitie om meer start-ups te laten doorgroeien tot scale-ups. Op deze manier versterken we de impact van starters en groeiers op onze welvaartsgroei en de creatie van jobs. In scale-ups vindt men vaak een grote verscheidenheid aan jobs terug op verschillende niveaus”, aldus Minister Alexander De Croo.

 

“In een eerste financieringsronde vinden beloftevolle start-ups de laatste jaren meestal voldoende middelen in ons land. Voor scale-ups daarentegen  is het al minder voor de hand liggend om de nodige groeifinanciering te vinden. Bedragen ophalen van 10 miljoen euro en meer wordt vaak problematisch voor Belgische bedrijven, omdat er in ons land weinig risicokapitaalfondsen zijn die dergelijke bedragen op tafel kunnen leggen. Belgische groeibedrijven moeten dan over het algemeen hun toevlucht nemen tot een minder gunstig alternatief, hetzij een voortijdige verkoop aan internationale bedrijven, hetzij de komst van buitenlandse investeerders, met het risico dat deze scale–ups  zich niet langer kunnen ontwikkelen vanuit België," vertelt Michel Casselman, algemeen manager van PMV.

 

 

Fonds op koers

Dit nieuwe dakfonds investeert niet rechtstreeks in groeibedrijven, maar via fondsen die op hun beurt in groeibedrijven investeren. Op deze manier kan een heel gespreide portefeuille worden opgebouwd die de interesse van een breed gamma investeerders zal opwekken vanuit diversificatieperspectief. Met een eerste closing van 213 miljoen euro zit het fonds op koers:

Het doel is om een volume van 300 tot 400 miljoen euro te bereiken. De komende maanden zal dit dakfonds nog bijkomende middelen ophalen bij investeerders. De eerste fondsinvesteringen van Belgian Growth Fund zijn eveneens gepland voor de eerstkomende maanden.

 

“Als fondsexpert met een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, is BNP Paribas Fortis verheugd om net die fondsen mee te selecteren, die zullen bijdragen tot het succes van Belgian Growth Fund. Wij kunnen immers bogen op een jarenlange expertise in directe private equity en fondseninvesteringen in het bijzonder”, vult Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis, aan.

 

Naast financiering van FPIM, PMV en BNP Paribas Fortis  haalde Belgian Growth Fund institutionele investeringsmiddelen op bij onder meer AG Insurance, Belfius Insurance, Ethias, KBC Verzekeringen, vdk bank en Crelan.

 

“De investering in Belgian Growth Fund past perfect in de investeringsstrategie van AG Insurance om meer te beleggen in de reële economie. We hebben van in het begin dit initiatief gesteund, enerzijds vanwege de innovatieve financieringsstructuur, en anderzijds omwille van de kwaliteit en expertise van onze partners FPIM, PMV en BNP Paribas Fortis Private Equity”, aldus Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance.

 

 

Sluitstuk van financieringsketen

Koen Van Loo, afgevaardigd bestuurder van FPIM: “We zijn verheugd dat we privaat institutioneel kapitaal hebben kunnen mobiliseren voor Belgian Growth Fund. Zo kunnen grotere investeringstickets genomen worden in fondsen. Vooral verzekeraars kunnen, door de strikte investeringsregels waaraan zij onderworpen zijn, niet of nauwelijks in durfkapitaal investeren. Door ook de overheid te laten participeren in het fonds, en door een concept uit te werken waarbij FPIM deels leent bij zulke investeerders, hebben we hen – naast het diversificatie-argument – kunnen overtuigen om te investeren in deze activaklasse. Belgian Growth Fund is het logische sluitstuk van de Belgische financieringsketen. We kunnen voortaan beloftevolle Belgische bedrijven echt internationaal laten doorgroeien en toch lokaal verankeren.”

 

Belgian Growth Fund werd juridisch bijgestaan door Baker McKenzie

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

Federale Participatie en investeringsmaatschappij

De heer Tom Feys, Chief Investment Officer

+32(0)2548 52 32

t.feys@sfpi-fpim.be

 

Participatie Maatschappij Vlaanderen

De heer Jan Alexander, hoofd fondsinvesteringen

+32(0)496 57 90 16

jan.alexander@pmv.eu

 

BNP Paribas Fortis

Mevrouw Mireille Kielemoes, Managing director Fund Investments

+32(0)478.88.53.94                                               

mireille.kielemoes@bnpparibasfortis.com

 

 

 

 

Over FPIM (www.sfpi-fpim.be)

FPIM is een NV van openbaar nut opgericht in 1962 waarvan alle aandelen in handen zijn van de Belgische Staat. FPIM beheert participaties voor de Staat en rolt een eigen investeringsbeleid uit gericht op de sectoren new economy, social impact, infrastructuur en industrie en op de financiële- en vastgoedsector. Zij ageert daarbij steeds in het belang van de Belgische economie.

 

Over PMV (www.pmv.eu)

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,2 miljard euro in beheer.

 

Over BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com)

BNP Paribas Fortis biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt de bank nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

 

Press Team

Tools