Cookiebeleid

BNP Paribas Fortis ('wij', 'ons') gebruikt cookies en andere trackers (hierna 'cookies') op deze website (hierna 'de Website'). De cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en maken onder meer het aanmeldproces mogelijk. Door cookies te gebruiken, kan BNP Paribas Fortis ook uw online-ervaring verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud en/of de publiciteit op de Website of andere (niet-) BNP Paribas Fortis -websites aan te passen aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Door geen cookies te aanvaarden, belet u BNP Paribas Fortis en haar partners om uw online-ervaring te optimaliseren. Sommige delen van de Website zullen bovendien niet ideaal werken. Door cookies te aanvaarden, stemt u ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld in dit cookiebeleid. Indien u dit wenst, kunt u uw cookievoorkeuren altijd wijzigen in de cookiebeheertool die toegankelijk is via de voettekst van de website.

Alle details over de cookies die op deze Website worden gebruikt, vindt u in dit cookiebeleid. Dit beleid legt ook uit voor welke doeleinden deze cookies worden gebruikt, wie ze plaatst, hoe u ze kunt beheren of verwijderen en wat uw rechten zijn als bezoeker van de Website.

We wensen u een plezierige lees- en surfervaring toe.

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekst-, beeld- of softwarebestanden die uw webbrowser op uw toestel bewaart wanneer u websites en toepassingen gebruikt. Het woord ‘apparaat’, zoals gebruikt in dit cookiebeleid, verwijst naar computers, smartphones, tablets en alle andere toestellen die worden gebruikt om op het internet te surfen.

Cookies kunnen ofwel: (i) sessiespecifiek zijn, wat betekent dat ze van uw apparaat worden verwijderd zodra de browsersessie wordt gesloten; of (ii) permanent zijn, wat betekent dat ze op uw apparaat blijven staan totdat ze worden verwijderd. Raadpleeg Hoofdstuk 3 voor meer informatie over de sessiespecifieke en permanente cookies.

Cookies voeren een aantal nuttige functies uit, zoals:

 • U authenticeren en identificeren op onze websites en/of applicaties, zodat we u de diensten kunnen leveren die u vraagt;
 • De beveiliging van de website en/of applicaties verbeteren, onder meer om frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen;
 • U gepersonaliseerde reclame sturen, met name op basis van uw browsergeschiedenis en uw onlinevoorkeuren;
 • Uw gebruik van onze websites en/of applicaties monitoren om ze te verbeteren;
 • Uw gebruikerservaring verbeteren door de inhoud van de website en/of applicaties aan te passen aan en af te stemmen op uw interesses zodat wij en onze partners u relevantere advertenties en inhoud van BNP Paribas Fortis kunnen verstrekken op websites en in applicaties die losstaan van BNP Paribas Fortis.
 • de informatie die u ons hebt verstrekt, onthouden (bijvoorbeeld om formulieren automatisch in te vullen met gegevens die u eerder aan ons hebt doorgegeven zodat u zich sneller kunt aanmelden);
 • Uw voorkeuren en instellingen bijhouden (bv. taal, tijdzone enz.) of waar u gestopt bent in uw gebruik van de websites en/of toepassingen van BNP Paribas Fortis;

2. Welke informatie kan in een cookie worden opgeslagen?

De informatie die door de cookies op uw apparaat wordt opgeslagen, kan betrekking hebben op het volgende, afhankelijk van de bewaartermijn:

 • de webpagina's die u op dat apparaat hebt bezocht;
 • de advertenties waarop u hebt geklikt;
 • de browser die u gebruikt;
 • uw IP-adres;
 • en alle andere informatie die u hebt verstrekt op de bezochte websites en/of in onze applicaties.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Wanneer u kiest welke soorten cookies u op uw apparaat toestaat, kunnen deze cookies rechtstreeks worden geplaatst door ons (first-party cookies) of door een van onze partners (cookies van derden).

Wanneer we cookies gebruiken die persoonsgegevens verzamelen, vallen dit verzamelen en de ermee gepaard gaande verwerkingsactiviteiten onder onze Gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u toestemming geeft voor de installatie van cookies van derden op uw apparaat, hebben onze partners toegang tot de informatie die ze bevatten (zoals uw surfstatistieken wanneer u cookies van derden analyseert) in overeenstemming met onze Privacyverklaring en die van onze partners.

3. Welke cookies gebruiken wij en voor welk doel?

We hebben de cookies op deze Website onderverdeeld in drie hoofdcategorieën, op basis van hun doelen:

1. Strikt noodzakelijke cookies (verplicht)

Deze cookies kunnen niet worden geweigerd als u de Website wilt bezoeken. Dat is goed, want ze zorgen ervoor dat de Website stabiel is en goed en veilig werkt. Ze worden alleen door ons geplaatst en ze verzamelen anonieme gegevens.

Wanneer u de website bijvoorbeeld voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd uw taal te kiezen zodat de webpagina's automatisch in die taal openen.

Tool

Beschrijving

Cookie

Doel

Geldigheid

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren.

_sdsat_enrolment_ID

Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving.

 

_sdsat_language

Deze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden.

 

_sdsat_MGM_sponsor_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'sponsor'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

 

_sdsat_MGM_user_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'vriend'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

 

_sdsat_user_id

Deze cookie wordt gebruikt om het Hello Connect ID van een gebruiker te onthouden als hij op een van de Hello bank!-platforms inlogt.

 

_sdsat_zid

Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie.

 

AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID. Om meer te weten over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd '1' en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd.

Sessie

demdex

De Adobe Experience Cloud Identity Service gebruikt het demdex-cookie (met het BNPPF-organisatie-ID en AMCV-cookie) om een unieke, permanente identificator voor onze websitebezoekers te creëren en op te slaan. Met deze cookies kan de Adobe-ID-service bezoekers in de verschillende domeinen van BNP Paribas Fortis volgen en het delen van gegevens tussen verschillende Experience Cloud-oplossingen die BNP Paribas Fortis gebruikt mogelijk maken.

180 dagen

dpm

DPM (Data Provider Match) informeert interne Adobe-systemen dat een oproep van de Adobe Experience Cloud ID Service een bezoekers-ID aanvraagt. Dit gebeurt alleen wanneer het AMCV-cookie (dat een Experience Cloud-id bevat) niet is ingesteld.

180 dagen

s_cc

Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op 'True' ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet).

Sessie

s_ecid

De ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID. Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie. Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

s_fid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vi cookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden.

2 jaar

s_pc

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde ...) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

1 jaar

s_ppn

Registreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina.

Sessie

s_pprt

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

Sessie

s_ppv

Deze cookies worden ingesteld door de Adobe Analytics-plugin “getPercentPageViewed” en worden gebruikt om de scrolactiviteit van een bezoeker te meten en zo te zien hoeveel hij van een pagina bekijkt voordat hij naar een andere pagina gaat.

Sessie

s_ptc

Deze cookie biedt een 'native' methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen.

Sessie

s_sq

Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een 'spoor' van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek.

Sessie

s_vi_*

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite.

2 jaar

visited_domains

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welk Hello bank!-platform de gebruiker al heeft bezocht.

 

BNP SiteFactory

BNP SiteFactory is het platform dat content en diensten levert aan de klanten.

(*-)JSESSIONID

Dit is een cookie voor de technische sessie. Het wordt gebruikt om de bezoeken aan de website om te leiden naar verschillende machines in de back-end. Niet alle bezoekers zitten op dezelfde server. Als een server crasht, kan het bezoek op een andere server worden teruggeplaatst. Deze cookie herkent welke gebruiker op welke server belandt. Het zorgt voor een gelijke verdeling van de bezoekers over de servers en garandeert stabiele prestaties.

Sessie

AmountFormat

Deze cookie slaat op de instelling van de gebruiker bij de weergave van bedragen bij de export van transacties in CSV files (decimaal punt of decimaal komma).

Tot verwijdering cookie

AMWEBJCT!%2F!myaxes

Deze cookie wordt gebruikt om cliënten van private banking en Wealth Management van elkaar te onderscheiden en om de content van private banking te laten zien aan niet-geverifieerde wealth-cliënten. Op dit moment maakt de site standaard geen onderscheid tussen private en wealth. Eens de gebruiker inlogt en hij wealth-cliënt is, zal hij de content van wealth zien. Dat is voor de privacy van het wealth-cliënteel: als iemand de computer van een wealth-cliënt gebruikt, ziet hij niet dat het een wealth-cliënt is, behalve als hij is ingelogd. Deze cookie wordt geplaatst in de context van privacy door ontwerp: het cookie is ook na de authenticering nodig aangezien front-end de gegevens van back-end niet overneemt.

1 jaar

AMWEBJCT*

WebSEAL maakt unieke cookienamen aan om mogelijke naamgevingsconflicten met cookies die via andere -j-juncties worden teruggestuurd, te voorkomen.

Sessie

axes

Deze cookie slaat de basisinstellingen van de gebruiker op: taal, merk, editie (laatst bezochte categorie; bv. Private/Retail Banking)

7 jaar

cookieDisclaimer

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. In de nieuwe tool zal de geldigheidsduur zes maanden bedragen. Na zes maanden zal de gebruiker de informatie/banner opnieuw zien.

6 maanden

COOKIES_SETTINGS

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt Deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. De geldigheid bedraagt zes maanden: na zes maanden van inactiviteit of na een update van de cookie policy zal de gebruiker opnieuw de informatie/banner zien.

180 dagen

CSRF

Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen.

Sessie

distributorid

De eerste twee tekens van het distributor-ID zijn het ID van het distributiekanaal (49 voor mobiel, 52 voor web). De volgende twee tekens staan voor het merk ('FB' voor Fortis Bank, 'KN' voor Fintro) en de laatste drie tekens verwijzen naar de toepassing (001 voor EasyBanking, 002 voor de toepassing Hello bank!). Deze cookie is het website-ID en wordt gebruikt om het onderscheid te maken tussen de websites van de verschillende merken.

Sessie

europolicy

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

1 jaar

FileDownload

Technische cookie die gebruikt wordt tijdens het downloaden van PDF en CSV files. De JavaScript code leest deze cookie om te weten of de file correct werd gedownload. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gebruikers-id) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Sessie

gsn

Deze cookie maakt een algemeen sessienummer aan, het is dus een cookie voor sessiebeheer (sessie-ID, willekeurig nummer voor sessie). Als iemand toegang heeft, heeft deze sessie een nummer. Deze cookie wordt geplaatst voor communicatieredenen tussen klant – website – server. Het dient niet om in te loggen.

Sessie

gtcPolicy

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond.

1 jaar

language

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

 

LoadBalancer

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

PD-S-SESSION-ID

Cookie gebruikt voor sessiebeheer.

Sessie

PD_STATEFUL_*

Sessiestatuscookies die door de SAML-service worden gebruikt om de status te behouden tijdens multi-step handshakes.

Sessie

per*

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

plogid

Technische cookie gebruikt tijdens de loginprocedure. Als een gebruiker begint met inloggen, onthoudt het logid de loginsessie zodat de website weet dat de gebruiker al is aangemeld. Zodra de gebruiker heeft ingelogd, wordt het logid verwijderd. Deze cookie wordt behouden tijdens de fases van de loginprocedure.

Sessie

secure

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

30 dagen

securiy

Deze cookie wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

seg

Cookie om de segmentvoorkeur van de klant te onthouden.

1 jaar

tempCookie

Technische cookie

Sessie

TS**********

Dit is een beveiligingscookie ingesteld door de Firewall als een unieke identificator.

Sessie

userInformation

Technische cookie dat een vaste waarde bevat en vereist is voor de structuur van de website. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op, het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

w1n0_er

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

Event Tools

Sesam Event-tools worden gebruikt om een zakelijk evenement te creëren.

sesam_session

Identificatie van de sessie

Sessie

XSRF-TOKEN

Beveiligingscookie dat wordt gebruikt om Cross-Site Scripting aanvallen op te sporen.

Sessie

Sitefinity

Sitefinity is het platform dat content en diensten levert aan de klanten

.AspNet.Cookies

Het 'vertrouwende partij' cookie (authenticatiemodus claims) dat wordt gebruikt om authenticatiegegevens te cachen.

Sessie

addevent_track_cookie

Dit cookie identificeert de gebruiker en stelt hem in staat om gebeurtenissen toe te voegen aan een gebruikerskalender.

1 jaar

ASP.NET_SessionId

Microsoft-sessiecookie gegenereerd door .net framework

Sessie

bnppflanguageselector

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

600 dagen

catIds

Cookie gebruikt om de zoekcategorieën vooraf in te vullen.

1 dag

csrf-token

Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen.

Sessie

DefinedUserType

Dit cookie behoudt de waarde van het klantensegment (Priority Banking / Private Banking / Wealth Management).

 

FintroLang

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

locale

Het cookie bepaalt de voorkeurstaal en de landinstelling van de bezoeker. Zo kan de website inhoud tonen die het meest relevant is voor die regio en taal.

5 jaar

PHPSESSID

PHP-cookiesessie, het PHPSESSID-cookie is eigen aan PHP en stelt websites in staat om geserialiseerde statusgegevens op te slaan

 

searchText

Cookie gebruikt om het zoekveld vooraf in te vullen.

1 dag

SelectedLanguage

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

selectLanguage

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

10 dagen

ServerID

Gegenereerd om redenen van werklastverdeling

Sessie

sf-payload-ident

Dit cookie is nodig om de klantgegevens te bewaren tijdens het onboardingproces.

3 dagen

sf-prs-lu

Slaat de landing-URL op.

Sessie

sf-prs-ss

Houdt het tijdstip van het eerste bezoek aan de pagina bij.

Sessie

sf-trckngckie

Registreert het paginabezoek.

180 dagen

sf_site

Onthoudt in een multisite-omgeving de ID van de huidige website. 

2 jaar

sf_timezoneoffset

Slaat de waarde op van de UTC-tijdzonecompensatie voor de specifieke gebruiker, d.w.z. het tijdsverschil tussen UTC en de lokale tijd van de gebruiker, in minuten. Dit cookie wordt enkel opgeslagen voor ingelogde gebruikers. 

Sessie

SF_TokenID

Behandelt het claims token (authenticatiemodus claims).

2 uur

SurveyMonkey

Tool waarmee we een kleine enquête kunnen maken.

_splunk_rum_sid

Slaat de sessie-ID op

Sessie

ep201

Deze cookies worden gebruikt voor de werklastverdeling van het websiteverkeer en om misbruik op de website te voorkomen.

30 minuten

ep203

Hiermee kan het systeem op unieke wijze browsers/apparaten identificeren om het delen van accounts te beperken. Identificeert apparaten met mogelijke account sharing, wat niet toegestaan is volgens onze gebruiksvoorwaarden

90 dagen

2. Comfortcookies (met uw toestemming)

Comfortcookies stellen ons in staat om de Website voor u te personaliseren en doelgerichte informatie te tonen die nuttig kan zijn voor u. Deze cookies stellen ons ook in staat om uw gedrag op de Website te begrijpen. Ze worden alleen door ons geplaatst en verzamelen uw persoonlijke voorkeuren.

Bent u bijvoorbeeld klant en hebt u zich al aangemeld in Easy Banking Web of Easy Banking App, dan ziet u geen banners die u uitnodigen om klant te worden. U wordt ook nooit twee keer gevraagd om hetzelfde klantenonderzoek in te vullen.

Tool

Beschrijving

cookie

Doel

Geldigheid

Opt-out

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren.

 

De ZoomitID is een identificatie die wordt opgeslagen in Adobe Analytics. Met deze identificatie kan BNP Paribas Fortis onlinegedragsgegevens koppelen aan specifieke klantinformatie, maar enkel als de klant heeft ingestemd met het gebruik van zijn gegevens voor profilering. Door het opslaan van de ZoomitID kunnen we aan het anoniem gedrag bepaalde klantattributen (geslacht, leeftijdscategorie, nationaliteit, ...) toevoegen en zo een meer uitgebreide analyse van het onlinegedrag uitvoeren (op globaal niveau).

2 jaar

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Adobe Target

Adobe Target is een tool om de inhoud op de website te personaliseren.

at_check

Gebruikt door Adobe Target om te controleren of cookies in de browser zijn ingeschakeld/ondersteund

Sessie

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

mbox

Adobe Target gebruikt cookies om websiteoperatoren de mogelijkheid te bieden om te testen welke online content en aanbiedingen relevanter zijn voor de bezoekers.

 

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

3. Marketingcookies (met uw toestemming)

Deze cookies zorgen ervoor dat u relevante informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangt op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen. Deze cookies worden door ons geplaatst, maar ook door andere bedrijven.

Als u bijvoorbeeld online op de Website op zoek was naar een nieuwe autoverzekering, kunt u aanbiedingen voor autoverzekeringen en andere relevante informatie bekijken op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen.

Tool

Beschrijving

Cookie/Externe partner

Details/Opt-out-links

Geldigheid

Brightcove

Video's op onze websites zijn embedded video's van Brigthcove.

__cf_bm

De botproducten van Cloudflare identificeren en beperken geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots.

30 minuten

EMBEDDED

geïntegreerd Iframe - instelling cookies op eigen domein. Toont de geïntegreerde videospeler van YouTube

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert de bandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

179 dagen

vuid

Slaat de videoafspeelvoorkeuren van de gebruiker op

 

YSC

Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke YouTube-video’s de gebruiker heeft gezien.

Sessie

yt-remote-cast-installed

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Session

yt-remote-connected-devices

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Aanhoudend

yt-remote-device-id

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Aanhoudend

yt-remote-fast-check-period

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

yt-remote-session-app

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

yt-remote-session-name

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

Google Campaign Manager

Google kan contact met u opnemen met hun advertentiemateriaal. Hun advertentiecontent wordt op maat gemaakt van wat u interesseert, op basis van uw browsegedrag en de pagina's die u hebt geraadpleegd. De cookies worden ook gebruikt om de impact van de advertentiecampagnes van de bank op deze website te meten. De bank verzamelt geen financiële of persoonlijke gegevens met deze cookies. Onze externe partner (Havas Media Belgium) kan u advertenties laten zien als u onze website hebt bezocht. Deze advertenties zijn op maat gemaakt van wat u interesseert, gebaseerd op wat u online doet en de websites die u bezoekt. Om onze marketingcontent te verbeteren, kan deze cookie daarom gegevens naar onze externe partner sturen. U vindt meer informatie over het advertentiebeleid van onze externe partners en over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt stopzetten op hun respectieve pagina's.

_gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op alle websites die hun diensten gebruiken

3 maanden

Appnexus

(http://www.appnexus.com/platform-policy#choices)

180 dagen

Bing Ads


(https://about.ads.microsoft.com/en-gb/policies/legal-privacy-and-security)

13 maanden

Doubleclick

(https://adssettings.google.com)

180 dagen

Drawbridge

(https://www.drawbridge.com/optoutstart)

180 dagen

Google

(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/)

180 dagen

Ligatus (Outbrain)


(https://www.outbrain.com/ligatus/#cookie_status)

180 dagen

LinkedIn

(https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences)

30 dagen

Mediamath

(http://www.mediamath.com/privacy-policy/)

390 dagen

Meta (Facebook, Instagram)


(https://www.facebook.com/settings?tab=ads)

180 dagen

Pinterest


(https://www.pinterest.com/settings/privacy/)

1 jaar

Snapchat


(https://support.snapchat.com/a/advertising-preferences)

1 jaar

StrikeAd

(https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/#options)

90 dagen

Teads


(https://www.teads.com/privacy-policy/#access)

4 maanden

TikTok


(https://support.tiktok.com/en/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data)

24 maanden

Tradelab

(http://tradelab.com/en/privacy/)

180 dagen

Twitch


(https://www.twitch.tv/p/en/legal/cookie-notice/)

5 jaar

Twitter

(https://support.twitter.com/articles/20170514)

180 dagen

Zemanta (Outbrain)


(https://www.zemanta.com/opt-out/)

1 jaar

4. Verantwoordelijke voor cookies

De eigenaar van de website, en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in de cookies zijn opgeslagen, is:

BNP Paribas Fortis SA-NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
privacy@bnpparibasfortis.com

5. Hoe kunt u uw cookiekeuze beheren (versie 4.1) ?

U kunt de manier waarop cookies op de Website worden gebruikt, beheren door:

 • Uw cookievoorkeuren beheren in de cookiebeheertool, toegankelijk onderaan de website. In deze tool kunt u op elk moment uw voorkeuren wijzigen, uw toestemming voor de verschillende bewerkbare categorieën cookies intrekken of opnieuw geven.
 • De privacy-instellingen van uw browser configureren (zie de hulpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het regelen van cookies).
 • Websites van derden bekijken: hiermee kunt u nagaan hoe u cookies moet beheren voorkeuren op niet-BNP Paribas-websites en -applicaties - zie paragraaf 3.3 voor meer informatie over cookies van derden.

Houd er rekening mee dat uw toestemming niet vereist is voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies voor de goede werking van de website. Daarom is de optie ‘strikt noodzakelijke cookies’ aangevinkt, zoals vereist in onze cookiebeheertool en dus niet optioneel.

Door bepaalde soorten cookies of categorieën cookies te weigeren of uit te schakelen - bijvoorbeeld comfortcookies - kunnen we uw gebruikerservaring op onze websites en/of in onze applicaties niet optimaliseren.

Standaard bewaren we uw cookiekeuzes met betrekking tot het apparaat dat u maximaal 180 dagen hebt gebruikt. Als u de voorkeuren voor cookies wenst te veranderen, kunt u uw keuzes op elk moment bijwerken via deze link. In elk geval vragen wij u om de 180 maanden opnieuw een keuze te maken.

6. Uw rechten als bezoeker op onze website

Raadpleeg onze Privacyverklaring die toegankelijk is via de voettekst van de Website voor meer informatie over BNP Paribas Fortis NV als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkenen.

Als bezoeker en subject van de gegevens die deze cookies bewaren, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dataprotectionauthority.be/