Menu
Politiek
17.10.2017
Sylviane Delcuve Senior Economist

Verwar de brexit van de politici niet met die van de bedrijven

De baas van Ikea UK heeft zopas in de pers een opgemerkte verklaring afgelegd over de brexit: Ze vraagt een echte overgangsperiode, zodat de bedrijven zich aan de nieuwe situatie kunnen aanpassen; ze eist van de regering duidelijkheid over het verdere verloop en vraagt er alles aan te doen om de bedrijven te beschermen tegen een abrupte breuk. Kortom, Ikea vreest een ‘harde brexit’, en het staat daarin niet alleen.
 

Wat verschillende stakeholders ervan denken: Ikea, de CBI, de CFO’s …

De baas van Ikea UK heeft zopas in de pers een opgemerkte verklaring afgelegd over de brexit: Ze vraagt een echte overgangsperiode, zodat de bedrijven zich aan de nieuwe situatie kunnen aanpassen; ze eist van de regering duidelijkheid over het verdere verloop en vraagt er alles aan te doen om de bedrijven te beschermen tegen een abrupte breuk. Kortom, Ikea vreest een ‘harde brexit’, en het staat daarin niet alleen. De onderhandelingen over de modaliteiten van de scheiding zitten in het slop, terwijl de bedrijfsleiders graag willen dat de gesprekken starten over het onderwerp dat hen interesseert, namelijk de nieuwe organisatie van de handelsrelaties tussen de partijen aan beide kanten van het Kanaal.

De Confederation of British Industries (CBI) verklaarde zeer sterk te twijfelen alvorens nieuwe investeringen goed te keuren, bij gebrek aan duidelijkheid over de toekomst. De Chief Economist van de CBI herinnerde eraan dat de bedrijven zekerheid nodig hebben, in plaats van de vaagheid die nu al maanden rond de brexit heerst, aangewakkerd door de trage vorderingen van de politici die met dit moeilijke dossier belast zijn.

Uit een onlangs gepubliceerde studie van Deloitte blijkt dat in de ogen van de bevraagde CFO’s de brexit op dit ogenblik het grootste risico is: 30% van hen is van  plan zijn investeringen wegens dat risico terug te schroeven en een derde wil minder aanwerven. De Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based industries (CEEMET), die ruim 200.000 industriële ondernemingen met activiteiten in Europa vertegenwoordigt, heeft recent herhaald dat tegen eind dit jaar absoluut een overgangsperiode van ten minste twee jaar overeengekomen moet zijn, zodat iedereen de kans krijgt zich een duidelijk beeld te vormen en zich te organiseren. Die overgangsperiode moet ervoor zorgen dat de werknemers mobiel kunnen blijven, om de openstaande jobs in te vullen, waar die ook ontstaan in het nieuwe landschap. De CEEMET vreest bij een ‘harde brexit’ voor permanente schade aan de bevoorradingsketens.

De val van het pond bemoeilijkt het leven van iedereen  

De val van het pond sinds de goedkeuring van de brexit, compliceert ernstig het leven van bedrijven zoals Ikea UK, dat zijn succes al 30 jaar dankt aan zijn vermogen om de klanten producten tegen de beste prijs aan te bieden. Dat geldt des te meer in de moeilijke conjunctuur waarin het land op dit moment verkeert. De val van het pond dwong Ikea zijn prijzen op te trekken, wat niet echt past in de bedrijfscultuur.

De tijd heeft duidelijk niet dezelfde waarde voor de politici die de brexit-onderhandelingen voeren, als voor de bedrijfsleiders, die in de eerste plaats streven naar continuïteit en stabiliteit. Niemand trekt de prioriteiten van deze scheiding in twijfelt: hoewel de rekening uiteraard geregeld moet worden, moet de aandacht in de eerste plaats gaan naar de echte motor van de economieën: de bedrijven en hun omgeving.

De Britse conjunctuur dreigt vast te lopen

Sinds de goedkeuring van de brexit, is de Britse groei vertraagd, terwijl die in de rest van Europa veeleer versneld is; de inflatie komt in de buurt van de 3%, zozeer dat de centrale bank weldra voor een groot dilemma zal staan, en je voelt duidelijk dat het land snel zou kunnen vastlopen, als er niet snel een echte overgangsperiode wordt ingesteld, waarin de regels zeer goed worden uitgewerkt.   

De opinies in deze blog zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.
auteurs
Sylviane Delcuve Senior Economist
- Master in de economie aan de ULB - Economist in de marktenzaal van de grootste bank van het land gedurende 10 jaar - Kredietverantwoordelijke voor de gestructureerde producten - Uitgebreide onderwijservaring: ULB, Solvay, ULg, HEC St Louis