Menu
Politiek
15.07.2020
Koen De Leus Chief Economist

Hoe vermijden we een K-herstel van de economie

Het herstel van de lockdown in de meeste ontwikkelde landen verloopt voorspoedig. Dat geldt zeker voor diegenen die hun job hebben weten te behouden. Voor de minder gelukkigen die tewerkgesteld zijn in de zwaarst getroffen sectoren, dienen zich echter nog zware tijden aan. Welkom in het K-herstel van de economie. Deze spreidstand komt niet als een verrassing. Onderzoekers van het IMF bestudeerden de evolutie van de ongelijkheid tijdens vijf voorgaande belangrijke pandemieën van deze eeuw, met daarbij onder meer het SARS en Ebola-virus.

 

De Gini-index

 

De onderzoekers stelden vast dat in de vijf jaren volgend op de uitbraak de ongelijkheid stevig toenam. Dat deden ze aan de hand van de Gini-coëfficiënt, die de verdeling van het inkomen meet over de bevolking. Deze index gaat van 0 tot 1. 0 wijst op een perfect gelijke verdeling van het inkomen en 1 geeft aan dat 100% van het inkomen zou moeten herverdeeld worden om perfecte gelijkheid te bereiken.

Uit het onderzoek blijkt dat de index met 1,25% toenam in de vijf jaren volgend op de pandemie. Dat is veel. Het aandeel van de 20% topverdieners in het totaal inkomen steeg met 46% in die vijf jaar tegenover amper 6% voor het quintiel laagste inkomens.

Jobs, jobs, jobs

 

De jobmarkt is het belangrijkste kanaal waarin dit effect zich manifesteert. Mensen die hogere studies volgden, worden amper geraakt. De werkgelegenheid van mensen die slechts een basisopleiding genoten, gaat er over die periode met 5 procent op achteruit.

Ook vandaag komen we tot dezelfde vaststelling. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) publiceerde een wereldwijd overzicht waaruit blijkt dat de 4 zwaarst getroffen sectoren - van de in totaal 12 sectoren – ook deze zijn waar het inkomen onder het gemiddeld inkomen ligt.

In België schommelt het inkomensniveau in de vier sectoren die in 2020 volgens BNP Paribas Fortis het meest onder corona te lijden hebben, tussen de 65% en de 90% van het totaal gemiddelde van alle sectoren.

De rol van beleidsmakers

 

Regeringen moeten er alles aan doen om een K-vormig herstel te vermijden. Dat zou leiden tot nog meer ongelijkheid en het daarmee gepaard gaande populisme. Zeer gerichte steun naar de hardst getroffen mensen is daarbij een belangrijke pilaar. Algemene steunpakketten voor Jan en alleman zijn leuke cadeautjes maar vooral zonde van het schaarse geld.

Nog belangrijker is dubbel inzetten op hervorming en heroriëntatie van de getroffen werknemers. De werkgelegenheid in sectoren zoals de horeca, non-food kleinhandel en luchtvaart zal structureel lager blijven dan voor de crisis. De coronaschok versnelt daarenboven de digitaliseringsgolf die eveneens smeekt om een actiever arbeidsbeleid. Bij de uitwerking van het herstelbeleid moet opleiding dé absolute prioriteit worden.

De opinies in deze blog zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.
Koen De Leus Chief Economist
Koen De Leus (Bonheiden, 1969) behaalde zijn masterdiploma Handelswetenschappen aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL).Sinds september 2016 is hij Chief Economist bij BNP Paribas Fortis. Hij is ook gastdocent in ‘Behavioural Finance’ aan de EHSAL Management School. Koen publiceerde in 2017 zijn boek ‘De Winnaarseconomie: uitdagingen en kansen van de digitale revolutie’. In 2012 publiceerde Koen ‘De Gouden Beursleuzen’. In 2006 schreef hij ‘Naar Grijsland’ samen met Paul Huybrechts, over de sociale en economische uitdaging van de vergrijzing. Lees meer

Over het onderwerp