Macro-economie
22.03.2017
Arne Maes Economic Advisor

Belastinghervorming: kwestie van timing

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceerde begin deze maand haar Article V Consultation over de Belgische economie. De economen van het fonds benadrukten dat 2017 een uitdagend jaar wordt voor de regering Michel-I. Ze pleiten voor “een geloofwaardige begroting, met realistische assumpties rond inkomsten en uitgaven”.

De regering voorzag, in de zopas afgeronde begrotingscontrole, alvast een buffer van 559 miljoen voor het lopende jaar.

De benodigde budgettaire inspanning kwam vrijwel pijnloos tot stand. Dat de inspanningen er vooral uit bestonden maatregels die nog niet werden geïmplementeerd – en dus ook niet door het monitorring comité werden meegenomen in haar schatting – wél mee te rekenen blijft voorlopig een voetnoot.

Nu het begrotingsspook tenminste voor enkele maanden verdreven is kan er werk worden gemaakt van structurele zaken.

Ook hiervoor gaf het IMF een voorzet(-je), met haar jaarlijkse Selected Issues.

Deze editie focust op de hervorming van de bedrijfsbelastingen in België. De auteurs schetsen de verschillende facetten van het complexe belastingstelsel en benadrukken de nood aan budget-neutrale hervormingen, gegeven de beoogde verbetering van het begrotingssaldo.

Ook een mogelijke vermogenswinstbelasting komt aan bod. Persoonlijke vermogenswinsten blijven onbelast in slechts vijf Europese landen, waaronder België. Onderstaande grafiek illustreert de impact hiervan op de belastingvoet bij verschillende inkomensgroottes voor drie types van ondernemingen:

  • Non-corporate: betaalt personenbelasting
  • Corporate – capital gain: keert één salaris uit en realiseert winsten als vermogenstoename
  • Corporate – Distribution: keert één salaris uit en betaalt winsten uit als dividend

Het gebrek aan vermogenswinstbelasting zorgt ervoor dat kapitaal ingesloten geraakt, wat de efficiënte werking van de financiële markten kan verstoren. Met een verkiezingsjaar om de hoek valt te verwachten de deze belasting later dit jaar opnieuw op de politieke agenda zal komen.

170322 - EE
De opinies in deze blog zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.
auteurs
Arne Maes Economic Advisor
Arne is de interne expert in de Belgische economie. Daarnaast is hij belast met de opbouw en instandhouding van de voorspellingsmodellen van de afdeling en ontwikkelt hij nieuwe onderzoeksideeën.